Mesopotamien

 

 

INNEHÅLL:

Bakgrund
Sumererna
Elam
Babylonien och
Assyrien

Länkar
Hem

 

BAKGRUND

Klicka på bilden för att förstora den!

Jordbruksrevolutionens följder blev tidigast märkbara i området mellan floderna Eufrat och Tigris, eller Mesopotamien, som grekerna senare kom att kalla det. Konstbevattningen på flodslätten där hade, som vi såg i föregående avsnitt, tvingat fram samarbete och organisation som var den grundläggande förutsättningen för uppkomsten av en högkultur.

Bild: Kung Meli-Shipak ger en förläning till sin dotter. (© [Louvre.edu] 1999)Karta över Mesopotamien


Runt staden Samarra, på flodslättens norra del i mellersta Mesopotamien,hade konstbevattning påbörjats på 6000-talet f.Kr. Till flodslättens södra del, i det område som kom att kallas Sumer, invandrade de första permanenta bosättarna omkring 5900 f.Kr. Eftersom området från början saknade alla förutsättningar för annat än just jordbruk uppstod snart ett behov av handel vilket i sin tur ledde till utvecklandet av en rik stadskultur redan på 5000-talet f.Kr.
Karta: Mesopotamien Länk: The Earliest Civilizations

Den så kallade Ubaidkulturen det vill säga tiden från 5900 f.Kr. till inledningen av den sumeriska högkulturen omkring 3200 f.Kr. delas in i perioder allt efter olika typer av keramik. Webbsajt om keramikhistoria.

  Tidig Ubaid period     5900 - 5400  f.Kr.
  Ubaid          "             5400 - 4300    "

  Uruk            "             4300 - 3200   "

Sidans topp


 

© Lars Hammarén 2009