Historia - KomVux
Kurser h.t. 2014
Lärobok
Instuderingsfrågor
Kartor
Betygskriterier
(Hi A och B)
Hem

Lärobok för mina historiekurser 2014:

Historia 1b Vägar till nuet - och framtiden?


Instuderingsfrågor till en äldre lärobok:
Hammaréns Vuxenhistoria

Facit finns till en del av frågorna - se nedan!

Medeltiden

Medeltiden
Om det feodala samhället

Tidigmoderna perioden

Del I: Tidigmoderna perioden - inledning; Del 2: Sjöfärderna, förändrad världsbild och vetenskapens födelse; Del 3: Ekonomisk och social utveckling; Del 4: Den starka furstemakten och Reformationen; Del 5: Från furstemakt till envälde - eller parlamentsmakt; Del 6: Politisk utveckling; Norden under 1500-talet; Del 7: Sverige under 1600-talet

Svar (endast för elever i mina klasser): Tidigmoderna perioden del 1; Tidigmoderna perioden del 2; Tidigmoderna perioden del 3; Tidigmoderna perioden del 4; Tidigmoderna perioden del 5; Tidigmoderna perioden del 6; Tidigmoderna perioden del 7;

Sjuttonhundratalet

Allmän historia; Sverige

Artonhundratalet

Allmän historia; Sverige; Bakgrunden under 1800-talet till: första världskriget, ryska revolutionen och demokratins genombrott i Sverige.

Svar: Bakgrunden under 1800-talet...

Världskrigens tid

Första världskriget; Ryska revolutionen; Norden under första världskriget; Sverige - demokratins genombrott; Börskrasch och demokratins kris; Tyskland och Italien under mellankrigstiden; Sovjetunionen under Lenin och Stalin; Andra världskriget; Norden under andra världskriget.

Svar: Första världskriget, Ryska revolutionen, Norden under första världskriget, Sverige - demokratins genombrott, Tyskland och Italien under mellankrigstiden,

Kartor till A-kursen:

Antiken (Hyperhistory On-Line): De tidigaste civilisationerna; Grekisk kolonisation; Grekland; Perserkrigen; Alexanders världsvälde; Romerska riket; Rom och Hankina; Roms delning och hunnerna; Ytterligare kartor för antiken (klicka Maps och Regional Maps t.v.)

Medeltiden

Upp


Lars Hammarén 2014