Europa 1180

Tre kulturkretsar kan observeras: Den västeuropeiska, romerskt katolska, den bysantinska grekiskt-ortodoxa och den muslimska. Obs att ungefär halva Frankrike består av områden som tillhör den engelske kungen (formellt som läntagare till den franske kungen). Det tysk-romerska riket är det största i Västeuropa men det har problem med sammanhållningen (se nedan).Hem
Tillbaka till Uppgifter och Övningar


© Lars Hammarén 2002