Europakartans förändring efter första världskriget

 

Uppgift: Studera kartan nedan och besvara frågorna! Eventuell hjälp -använd dig av länkarna längst ner.

1. Vilket land förlorade de rödmarkerade områdena ? Vad heter det rödmarkerade området i a) öst?b) väst? c) norr? Vilöka länder fick dessa områden?

2. Vilket land förlorade de grönmarkerade områdena? Vilka länder fick dessa områden? Vilka nya självständiga stater ersatte det gamla habsburgska imperiet?

3. Vilka länder blev nya självständiga stater på huvudsakligen f.d. tsarryskt område?

4. Vilka områden förlorade Turkiet?

5. Var ligger Ostpreussen? ta reda på vad Danzig var och vilken ställning staden hade under mellankrigstiden!

6. Nämn några andra förändringar av den politiska kartan !

 

Facit: se antingen Europa 1925 (NE) eller Förändringar av Europakartan 1914-30 (Lars Samuelssons hemsida/Material för självstudier i Historia A).

Hem
Tillbaka till Uppgifter och Övningar


 

Lars Hammarén 2002