INNEHÅLL:

 

INLOGGNING FRONTER

DATORRESURSER:


YTTERLIGARE
UTVALDA LÄNKAR:

SCB:s årsbok 2007 På sid 6 väljer du sidnummer för ämnesområde. Därefter klickar du på sida eller tabellnummer (rött)! Se även SCB med statistik efter ämne samt SCB:s kartor över Sveriges län och kommuner (med inv.antal).

Kunskapskanalen (UR), Pedagogiska resurser (Folkbildningsnätet)

Filmen Världen förändras (Svenskt Näringsliv som också har viktig ekonomisk information).

Världen Faktabank (Utrikespolitiska institutet)


SAMHÄLLSKUNSKAP VID
ÅSÖ VUXENGYMNASIUM