Statsskick och Politik
Riksdagen: Riksdagens historia, Vad är demokrati (med grundlagarna), Så bildas regeringen, Valresultatet 2006 och Rundvandring i riksdagen
Regeringen med Så styrs Sverige (även lättläst och på andra språk)
Politik i Sverige (Inetmedia)

Massmedier/opinionsbildning
Opinionsbildning (Alexandersajt)
Inetmedia med bl.a. fakta och statistik
m.m. (se länkar t.v. på sidan)
DEBATT: "Nödvändigt att skrota tryckfrihets-förordningen" (DN 6/10 07)

Ekonomi (allmänt) och Näringsliv
Fakta om Sveriges ekonomi (Ekonomifakta)
Svenskt Näringsliv
Statistik efter ämne (SCB)
Riksbanken
Statistiska centralbyrån Aktuell inf. om BNP, inflation, arbetslöshet m.m. samt pressmeddelanden
Skattepolitik.Info (definitioner av skattetermer)

 
Sverige - några utvalda länkar


Resurser och Ekonomisk tillväxt
Information om ekonomisk historia (Reg.kansliet)
Om tillväxt och välfärd (Tillväxtverket)
HDI
(FN) HDI-karta (Wikipedia)
Om BNP-måttet och hållbar utveckling (SvD artikel)
Svensk ekonomi inför 2000-talet (riksbankschefen Urban Bäckström)

Kommuner och Landsting
Stockholms stad med Politik och ekonomi samt Så styrs Stockholm och Powerpointpresentation
Kommuner, landsting och regioner (SKL)


Arbetsmarknad
Arbetsförmedlingen/Arbetsmarknadsverket med bl.a. Statistik och tidningen Arbetsmarknaden
LO,
TCO, SACO
Arbetsmarknad med AKU (SCB)
Arbetslösa studenter förs in i statistik (DN/Ekonomi 16/11 07)
Söka jobb

 

Sverige och EU
EU-Upplysningen (Riksdagen) med OH och anteckningssidor (bl a Sverige och EU)
Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Europeiska kommissionen

 

Miljö
Svenska Naturskyddsföreningen
(Bl.a. om växthuseffekten)
Special. Klimatet
(DN.Se)
DEBATT: Socialdemokratin måste satsa på
nya kärnkraftverk
(DN 10/10 07)

Ekonomisk politik
Regeringens vårproposition 2011 (Regeringen)
Den svenska ekonomin i siffror (regeringen)
Konjunkturinstitutet (KI)
Samhällsekonomi och statsbudget (Finansdep.)
Ekonomifakta (Statsbudgeten)
Ekonomisk politik särskilt Stabiliseringspolitik (Finansdepartementet)

Migration
Migrationsverket
Invandringen fortsatt rekordhög (SCB 13/11 2007, pressmeddelande)
Verksamheten i siffror 2007 (Migrationsverket)
DEBATT: Kraftigt ökad ström av anhöriginvandring (DN 6/10 07)

Försvar och Säkerhetspolitik
Säkerhetspolitik.se
DEBATT: Rädda försvaret (DN 6/10 07)

Privatekonomi och Konsumenträtt
Skatteverket
Konsumentverket

Bank24.nu (Jämför räntor och lån)

Sociala frågor; Jämställdhet
Socialstyrelsen
Makt så klart Makt och kön, genusbegreppet, kampen för kvinnlig rösträtt m.m.
Viktiga årtal - kvinnohistoria och jämställdhet (Göteborgs universitet)
Socialtjänstlagen

SCB - statistik

 

Lag och Rätt
Lag och Rätt (Alexandersajt)
Brottsförebyggande rådet bl.a. statistik
Privatpersoner (Aldéns advokatbyrå)
Lagboken (Rättsnätet) Alla Sveriges lagar
och förordningar (SFS).

Allmänt
DN Special (Bakgrunder och förjupningar)
Samhällskunskap (Webbsidan Alexandersajt med länkar till olika arbetsområden. Även en del bra arbetsuppgifter).

 

Geografi m.m.
Sverigekarta (med län och kommuner; länkar till regering och riksdag m.m)

IT
Surfa Lugnt (Power Point)

Tillbaka till Startsidan
Fördjupningsförslag